Ekspertise

Udover generelt malerarbejde udfører
Erling Jensens's efterfølgere:

Facade rens og Renovering
Kenitex facadebehandling
Kalkosit facadebehandling
Silikat facadebehandling fra Kaim
Facaderens
Højtryksrensning
Lavtryksrensning
Hedvandssrensning
Sandblæsning
Vådsandblæsning
Mamorpuds